Hành trang Cupping: Phần 1

Hình ảnh được sử dụng từ trang web http://www.home.lamarzoccousa.com Sự xuất hiện của làn sóng cà phê thứ 3 (third-wave) đã tạo ra nhiều tiêu chuẩn và cách thức đánh giá chất lượng cà phê mà bất kỳ ai cũng có thể thực hành nếu được hướng dẫn đúng cách. Cupping là 1 trong số …

A Cupping kit: Part 1

Image from http://www.home.lamarzoccousa.com The Barista team in Vietcetera Cafe had a cupping session today with their in-house newly roasted Peru's coffee and I was asked to provide their newbies with basic introduction about cupping. This event motivated me to write a note about this fundamental knowledge that every barista should be well-prepared. Vietnamese translation of …