Hành trang Cupping: Phần 3

Chào mừng các bạn đã quay trở lại! Đây sẽ là phần cuối của “Hành trang Cupping” và như đã đề cập lần trước, mình sẽ trình bày hầu hết là quan điểm riêng về các cách cải thiện vị giác nhằm đánh giá cà phê được tốt hơn, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm …

A Cupping Kit: Part 3

Welcome back! This is the final part of "A Cupping Kit" and as mentioned before, I will be presenting mostly my personal opinions on how to best improve your palete for better coffee evaluation based on my practical experience. Again, please click here if you prefer Vietnamese version of this post. Before getting started, there …