Nước trong cà phê: Phần 1

Bài viết này mình xin phép được dịch từ Chương 8  "Nước" trong cuốn sách "The Professional Barista's Handbook" của tác giả Scott Rao. Thư chấp thuận của tác giả: Phần 1: Hóa học nước 101 Cho đến nay, hóa học nước vẫn chưa nhận được sự quan tâm xứng đáng trong giới kinh doanh …